Formularz zgłoszeniowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW TARGÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Leaf Media sp. j. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Trześniowska 9. Podmiotami przetwarzającymi dane jest firma BASF Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 B, oraz firma Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lea 114 A. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach marketingowych i promocyjnych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat i może Pan/Pani uzyskać kopię danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane Uczestnika (1/2)

* - pole obowiązkowe

Informacje o prowadzonej działalności (2/2)

Rodzaj prowadzonej działalności:
Produkcja

Copyright 2019, LEAF MEDIA | All rights reserved |